CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sư Phạm Hoằng Pháp 10: Ba nguyên tắc dạy Phật pháp (12/03/2016)

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 12/03/2016.
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016, Sư phạm hoằng pháp
Bạn: Không có. TB: 2.4 (31 votes)
2.391 lượt nghe.
Bình luận