CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Giá trị của việc cúng dường, phân biệt tụng kinh và lễ bái - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Các câu hỏi về:

1/ Giá trị của việc cúng dường

2/ Phân biệt tụng kinh và lễ bái

3/ Tu hạnh nhất thừa, bánh xe pháp luân

4/ Cách tu học của Phật tử mới vào đạo, vượt qua tham sân si

5/ Phi ngã và thuyết luân hồi, kinh đại thừa và Diệu Pháp Liên Hoa

6/ Biểu tượng Phật đản sanh

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại Bồ Đề đạo tràng, Ấn Độ, ngày 13-03-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
No votes yet
559 lượt nghe.
Bình luận