CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Talkshow: Tư duy- Kỹ năng- Thái độ lập nghiệp - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Thầy Nhật Từ và LS. Lê Thanh Sơn tại trường đại học Sao Đỏ, Hải Dương, ngày 16-03-2019

Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2019
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2019
Bạn: Không có. TB: 3 (2 votes)
412 lượt nghe.
Bình luận