CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

BẢN CHẤT CỦA SỰ GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020

No votes yet
7.794 lượt nghe.
Bình luận