CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

NGỦ MƠ THẤY PHẬT VÀ BỒ-TÁT

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
PHÁP THOẠI VẤN ĐÁP, Vấn đáp, Pháp thoại 2020

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020

No votes yet
6.297 lượt nghe.
Bình luận