CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

NHƯ LÝ TÁC Ý? Ý NGHĨA CỦA LIỄU TRI VÀ TUỆ TRI? - TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
PHÁP THOẠI VẤN ĐÁP, Vấn đáp, Pháp thoại 2020

Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020

Bạn: Không có. TB: 2 (1 vote)
7.427 lượt nghe.
Bình luận