CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ

Ấn tống
No votes yet
2.088 lượt nghe.
Bình luận