CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đừng vì tiền

Ấn tống

Đừng vì tiền

Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.

No votes yet
2.914 lượt nghe.
Bình luận