CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thản nhiên trước tám ngọn gió đời

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 03 - 2022
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2022

THẢN NHIÊN TRƯỚC TÁM NGỌN GIÓ ĐỜI do TT. THÍCH NHẬT TỪ thuyết giảng.

No votes yet
1.566 lượt nghe.
Bình luận