CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Dược Sư cứu đời (01/03/2010)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3.2 (28 votes)
10.703 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

tran thi thanh thuy
A di da phat . Con rat nguong mo thay va mong muon dc song tot theo nhung loi thay giang day trong phap thoai. Cam on thay da cho con mon an tinh than nay vi ngay nao luc lam viec con cung tranh thu mo len nghe.
12/08/2010 09:38:49 am
Tuyet pham (chưa được kiểm chứng)
Thay oi gia dinh con nghèo lam ba me con cu Cai nhau hoai co phai me co kiếp trứơc thiếu no ba con nen gio phai lam vo ba con de tra no k thay , thay me dau Buôn cuc kho Buon ban ma tien lai bi ba con den di co bac an xai phung Phi , con thương me nhieu lam ma con k Bit lam cach nao de giúp me het thay oi ,xin thay giúp con voi
02/10/2012 06:30:55 pm

Video mới nhất

Tất cả chúng ta đều phải có một ngày ra đi
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp Văn học l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp lịch sử l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu văn bản l Môn phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
Yêu cầu của luận văn và luận án l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
TT. Thích Nhật Nhật thuyết giảng trong lễ cúng dường Trai tăng ngày 12-11-2021
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.