CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chia sẻ nỗi đau và tái thiết cuộc sống (27/03/2011)

Ấn tống
Tưởng niệm nạn nhân động đất - sóng thần tại Nhật Bản, 11/03/2011, giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/03/2011
Album: 
Pháp thoại tháng 03 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011
Bạn: Không có. TB: 2.6 (22 votes)
3.570 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Nguyễn Quang Minh (chưa được kiểm chứng)
Nam mô a di đà Phật! Cầu xin Đức Phật từ bi độ cho những nạn nhân xấu số. Cầu xin Đức Phật độ cho chúng sinh tất cả được bình an, được giác ngộ để trân trọng hơn môi trường của trái đất. Mọi người hãy cùng gắng sức cứu mình và cứu mọi người trên hành tinh này, \"hãy bảo vệ môi trường\".
30/03/2011 09:59:35 pm
Dương/Ngọc/Thương (chưa được kiểm chứng)
Nam mô bổn sư Thích Ca Mô Ni Phật .Thảm họa động đất và sóng thần Tại Nhật vừa qua thật khủng khiếp,khiến cho chúng ta cần phải xem sét lại về thái độ của chúng ta về môi trường.Từ khi sinh ra ,lớn lên đến bây giờ nếu tôi đả,đang và sẻ làm điều nhửng việc có công đức.Thì tôi xin hồi hướng về cho tất cả đồng bào Nhật Bản Thân Thương
01/04/2011 08:16:56 pm

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019