CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Các thực tập căn bản của Phật tử (7/3/2013)

Ấn tống
Giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, ngày 7/3/2013.
Album: 
Pháp thoại tháng 03 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật tích Ấn Độ và Nepal, Phật giáo cho người mới bắt đầu, Pháp thoại 2013
Bạn: Không có. TB: 2.3 (40 votes)
3.905 lượt nghe.
Bình luận