CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phiền não trong thế giới ảo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04-2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Bạn: Không có. TB: 1.5 (22 votes)
4.417 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Bùi Đằng Phong (chưa được kiểm chứng)
Được nghe Thầy chia sẻ những trở ngại, chướng duyên trên con đường hoằng truyền Chánh Pháp trong thời gian gần đây, con thực sự cảm ngưỡng tế hạnh và cách ứng xử của Thầy. Mong Thầy luôn dũng mãnh, kiên cố hóa giải chướng duyên như chính Đức Phật nhằm duy trì và không ngừng phát triển Chánh Pháp trong bối cảnh đầy dẫy những "tà đạo" kể cả trong Đạo và ngoài đời như hiện nay.Con tin tưởng với con đường Bát Chánh đạo mà Thầy đang hoằng truyền và hành trì, kết quả mỹ mãn cho Chánh Pháp, cho Thấy tất yếu phải hiển hiện mà thôi.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật.
22/04/2015 03:52:21 pm

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.