CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, giải oan thích kết, tu sĩ và xem phong thủy, hiện tượng ma nhập, lời khuyên cho Tăng Ni trẻ làm Phật sự, tiềm năng và sự giác ngộ, nghi thức hộ niệm, tống táng thời đức Phật, cúng 7 tuần thất, cảnh giới tái sanh

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.6 (18 votes)
5.595 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Nguyên Lĩnh (chưa được kiểm chứng)
Con vô cùng hạnh phúc khi được nghe các bài thyết giảng của Thầy
30/04/2015 01:32:13 pm

Video mới nhất

Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.
Sự ký sinh vào ngôn ngữ Phật giáo của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của VTCNews, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2021.
Hoạt động trá hình của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC1, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/03/2021.
Tà thuyết của CLB Tình người
TT. Nhật Từ trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình VTV1, tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Lễ kỷ niệm sự kiện Đức Phật nhập diệt
TT. Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ kỷ niệm Ngày Đức Phật nhập Niết-bàn (15/02 AL), tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/03/2021.