CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Buông bỏ khi bị ruồng bỏ

Ấn tống
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 10/04/2016
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.4 (31 votes)
4.004 lượt nghe.
Bình luận