CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Buông bỏ khi bị ruồng bỏ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 10/04/2016 224
Bạn: Không có. TB: 2.4 (31 votes)
9.038 lượt nghe.
Bình luận