CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Các ẩn dụ về hôn nhân

Ấn tống
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/04/2016
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.6 (30 votes)
2.349 lượt nghe.
Bình luận