CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sư phạm hoằng pháp 14: Thuật nói chuyện trước đám đông

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Các nguyên tắc sư phạm Phật giáo, Sư phạm hoằng pháp, Pháp thoại 2016
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/04/2016 160
Bạn: Không có. TB: 2.8 (53 votes)
9.037 lượt nghe.
Bình luận