CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sư phạm hoằng pháp 14: Thuật nói chuyện trước đám đông

Ấn tống
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/04/2016
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Các nguyên tắc sư phạm Phật giáo, Pháp thoại 2016, Sư phạm hoằng pháp
Bạn: Không có. TB: 2.8 (53 votes)
4.027 lượt nghe.
Bình luận