CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Đạo đức xã hội xuống cấp, niềm tin và kết quả, Phật tại tâm, hoạt động tín ngưỡng trong chùa

Ấn tống
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/04/2016
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.1 (40 votes)
4.574 lượt nghe.
Bình luận