CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phá thai nên hay không, nghiệp đồng tính, Phật tính, hóa giải tâm hận thù, xuất gia, dẫn người thân vào đạo

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 1.8 (38 votes)
10.622 lượt nghe.
Bình luận