CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua mê tín và sợ hãi

Ấn tống
Giảng tại chùa Hòa Lạc, Nhật Bản, ngày 01/04/2016
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2006
Tags: 
mê tín, sợ hãi
Bạn: Không có. TB: 2.4 (37 votes)
4.631 lượt nghe.
Bình luận