CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua sai lầm tuổi trẻ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Giảng tại Trường THCS Chu Văn An, Đắklắk, ngày 29/04/2016 90
Bạn: Không có. TB: 2.4 (35 votes)
4.925 lượt nghe.
Bình luận