CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bảy chữ hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-04-2017.

Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2.3 (38 votes)
1.215 lượt nghe.
Bình luận