CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật giáo và lối sống xanh - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 15-04-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2.7 (26 votes)
1.505 lượt nghe.
Bình luận