CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 4 (Bài 14-18): Do hiểu sai nhân quả (2/4/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Bách Dụ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/04/2011. 1.230
Tags: 
nhân quả
Bạn: Không có. TB: 2 (32 votes)
10.738 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

tuyetminh (chưa được kiểm chứng)
Nam mô A Di Đà Phật.
14/04/2011 12:18:11 pm