CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 6 (Bài 24-28): Tác hại của nhiệt tình ngớ ngẫn (17/04/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Bách Dụ
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 17/04/2011. 1.067
Tags: 
nhiệt tình
Bạn: Không có. TB: 3.3 (21 votes)
10.184 lượt nghe.
Bình luận