CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 6 (Bài 24-28): Tác hại của nhiệt tình ngớ ngẫn (17/04/2011)

Ấn tống
Tags: 
nhiệt tình
Bạn: Không có. TB: 3.3 (21 votes)
8.995 lượt nghe.
Bình luận