CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Pháp Cú 07: Chân dung bậc giác ngộ (10/04/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Pháp Cú, Pháp thoại 2011
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 10/04/2011
891
Bạn: Không có. TB: 2.2 (26 votes)
9.459 lượt nghe.
Bình luận