CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Nắm và buông...(07/04/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011
Giảng tại chùa Đình Quán, Hà Nội, ngày 07/04/2011
740
Bạn: Không có. TB: 2.4 (30 votes)
8.379 lượt nghe.
Bình luận