CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Thờ Phật và tụng Kinh... (08/04/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 1.1 (13 votes)
7.021 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

hac long (chưa được kiểm chứng)
mediafire load wa lau.mở lên lại k dc. xin coi va deu chinh lai ah!!
11/04/2011 07:22:31 pm
MINH TIN (chưa được kiểm chứng)
bai phap thoai cua thay la mot loi canh tinh cho de tu.
14/04/2011 07:35:03 pm
trilel4
Bài giảng của Thầy rất thiết thực cho các Phật tử tại gia. Rất cảm ơn Thầy .
12/05/2011 02:30:50 pm