CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Trí tuệ và phát triển đạo Phật (17/04/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011

Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 17/04/2011

557
Bạn: Không có. TB: 4.1 (16 votes)
5.510 lượt nghe.
Bình luận