CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 11: Thế giới quan Phật giáo (2013)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2013, Dẫn nhập triết học Phật giáo
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 10/04/2013 513
Bạn: Không có. TB: 1.7 (26 votes)
9.860 lượt nghe.
Bình luận