CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 13: Bản chất và mục tiêu giác ngộ (17/04/2013)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2013, Dẫn nhập triết học Phật giáo
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/04/2013 573
Bạn: Không có. TB: 3.1 (24 votes)
8.883 lượt nghe.
Bình luận