CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Dẫn nhập triết học Phật giáo 15: Thánh nhân trong kinh tạng Pali ( 24/04/2013)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2013, Dẫn nhập triết học Phật giáo
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 24/04/2013 971
Bạn: Không có. TB: 2.2 (27 votes)
10.155 lượt nghe.
Bình luận