CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Người Áo Trắng 01: Năm điều đạo đức (27/04/2013)

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/04/2013
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Các bài kinh lẻ, Pháp thoại 2013
Bạn: Không có. TB: 2.1 (39 votes)
6.426 lượt nghe.
Bình luận