CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 10 (2013): Giác ngộ của A-la-hán và Bồ-tát

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2013, Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/04/2013. 801
Bạn: Không có. TB: 2.5 (36 votes)
9.000 lượt nghe.
Bình luận