CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 11 (2013): Pháp tu Quán Thế Âm

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 1.7 (18 votes)
9.099 lượt nghe.
Bình luận