CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 16 (2013): 50 loại ma ngũ ấm 01: ma sắc ấm, ma thọ ấm, ma tưởng ấm

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2013, Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 22/04/2013 1.869
Bạn: Không có. TB: 2.1 (30 votes)
14.529 lượt nghe.
Bình luận