CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lợi lạc từ việc tu học Phật (30/04/2013)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 04 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật giáo cho người mới bắt đầu, Pháp thoại 2013
Giảng tai chùa Nhiễu Long(chùa Cao), Hà Tĩnh, ngày 30/04/2013. 1.203
Bạn: Không có. TB: 2.9 (28 votes)
10.525 lượt nghe.
Bình luận