CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ứng xử thông minh và hạnh phúc (09/04/2013)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.7 (21 votes)
12.141 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

nguyễn thị kim ... (chưa được kiểm chứng)
Con cám ơn thày cho con nghe được bài giảng hay
21/04/2013 09:22:21 pm
HO LINH TUYEN (chưa được kiểm chứng)
Con cam on Thay da cho con nghe duoc bai giang hay !
17/07/2013 12:24:57 pm