CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Những ngộ nhận về đức Phật

Ấn tống
Giảng tại chùa Thanh Tuyền, ngày 25/05/2015
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Bạn: Không có. TB: 2.7 (35 votes)
2.407 lượt nghe.
Bình luận