CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bắt chước đức Phật

Ấn tống
Giảng tại công ty May Mười, Hà nội, ngày 21-05-2016
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 3.3 (31 votes)
4.429 lượt nghe.
Bình luận