CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phước đức và công đức, hiện pháp lạc trú, ăn chay và ăn mặn, thanh niên phụng sự xã hội, mông sơn thí thực

Ấn tống
Giảng tại chùa Pháp Vân, ngày 27-05-2016
Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.9 (36 votes)
4.903 lượt nghe.
Bình luận