CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Tượng Sơn, Hà Tĩnh, ngày 01-05-2017.

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2.3 (85 votes)
2.202 lượt nghe.
Bình luận