CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đức Phật lịch sử - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng nhân đại lễ Phật Đản PL 2561, tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-05-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Tags: 
Đức Phật
Bạn: Không có. TB: 2.6 (48 votes)
2.230 lượt nghe.
Bình luận