CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Kinh nghiệm tư vấn tâm lý - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại mới nhất 2018 Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 11-05-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Tags: 
tâm lý
No votes yet
575 lượt nghe.
Bình luận