CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp học và Pháp hành - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại Pháp học và Pháp hành do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 19 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-05-2017.

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Ngày An Lạc, Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2.7 (83 votes)
3.034 lượt nghe.
Bình luận