CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phât Pháp Soi Đường - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Vạn Phúc, Hà Tĩnh, ngày 02-05-2017.

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2.4 (81 votes)
3.714 lượt nghe.
Bình luận