CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trái tim của Phật - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 08-05-2017.

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2017
Tags: 
Đức Phật
Bạn: Không có. TB: 1.9 (54 votes)
2.020 lượt nghe.
Bình luận