CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ quy y cho 700 Phật tử trẻ tại chùa Bình Lâu, Hải Phòng, ngày 06-05-2018.

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
No votes yet
470 lượt nghe.
Bình luận