CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cách tổ chức sự kiện Phật giáo - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Cách tổ chức sự kiện Phật giáo - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-05-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
648 lượt nghe.
Bình luận