CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đạo Phật vì hạnh phúc con người ngày nay - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Đạo Phật vì hạnh phúc con người ngày nay - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Đình Quán nhân lễ ra mắt Đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hà Nội, ngày 05-05-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 05 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
Bạn: Không có. TB: 2 (1 vote)
158 lượt nghe.